Kształcenie

Referat kształcenia “Wigwam” w naszej chorągwi zajmuje się organizacją kursów instruktorskich oraz wsparciem w organizacji kursów zastępowych w hufcach i kursów zuchmistrzowskich wraz z referatem zuchowym.

Kursy instruktorskie:
– Kurs przewodnikowski “Trzecie pióro” i podharcmistrzowski “Tomahawk” 2019 – broszura pdf
– kolejne edycje kursów zostaną zorganizowane wedle zapotrzebowania

Skład referatu:
– referent – ks. phm. Łukasz Gąsiorowski
– członek referatu – phm. Jakub Buras
– członek referatu – phm. Filip Gonciarek