Północno Zachodnia Chorągiew Harcerzy

Zrzeszamy hufce działające na terytorium województwa zachodniopomorskiego oraz części województwa lubuskiego

Nauka

Ideały harcerskie

Rozwój

Hufce i Związki Drużyn

Pomorski Hufiec Harcerzy

Szczeciński Hufiec Harcerzy "Rój”

Świnoujski Związek Drużyn "Castellum"

Gorzowski Hufiec Harcerzy "Bór"

Gorzowski Hufiec Harcerzy "Bór"

Gorzowski Związek Drużyn Harcerzy "ARX ROBUR"

Władze Chorągwi

hm. Mateusz Wojciechowski

hm. Mateusz Wojciechowski

Komendant